Przewodnik tradera po parach walutowych i ich korelacjach

Handel na rynku Forex nieodłącznie wiąże się z parami walutowymi i ich korelacjami. Zrozumienie tych relacji pozwala traderom na lepsze zarządzanie portfelem i podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Poniżej przedstawiono przewodnik, który pomoże traderom zrozumieć i wykorzystać korelacje walutowe w handlu.

Zrozumienie par walutowych

Pary walutowe to fundament handlu na rynku Forex, a każda para reprezentuje relację wartości jednej waluty do drugiej. Pary te są klasyfikowane jako główne, krzyżowe i egzotyczne. Pary główne, takie jak EUR/USD, USD/JPY czy GBP/USD, są najczęściej handlowane i charakteryzują się największą płynnością oraz najniższymi spreadami. Pary krzyżowe to te, które nie zawierają dolara amerykańskiego, np. EUR/GBP, a pary egzotyczne to pary z walutami krajów rozwijających się, jak USD/PLN, które mogą być mniej płynne i bardziej zmienne.

Korelacje między parami walutowymi

Korelacja w kontekście par walutowych odnosi się do miary, w jakiej ceny dwóch różnych par walutowych poruszają się w stosunku do siebie. Korelacje mogą być pozytywne, co oznacza, że pary walutowe poruszają się w podobnych kierunkach, lub negatywne, co oznacza, że pary poruszają się w przeciwnych kierunkach. Na przykład, jeśli EUR/USD i GBP/USD mają wysoką pozytywną korelację, traderzy mogą oczekiwać, że jeśli euro wzrośnie względem dolara, funt brytyjski prawdopodobnie również wzrośnie.

Wykorzystanie korelacji do zarządzania ryzykiem

Rozumienie korelacji może pomóc traderom w dywersyfikacji ryzyka. Na przykład, zajmując pozycje w parach walutowych o wysokiej korelacji pozytywnej, traderzy de facto zwiększają swoje ekspozycje na podobne czynniki rynkowe. Z drugiej strony, handel parami walutowymi o wysokiej korelacji negatywnej może pomóc w zrównoważeniu potencjalnych strat, gdyż ruch w jednej parze może być kompensowany przez ruch przeciwny w drugiej parze.

Strategie handlowe z wykorzystaniem korelacji

Znajomość korelacji walutowych może również pomóc w tworzeniu zaawansowanych strategii handlowych. Na przykład, traderzy mogą wykorzystać strategię pary, polegającą na otwarciu długiej pozycji na jednej parze walutowej i krótkiej na innej parze walutowej o wysokiej korelacji pozytywnej. Kiedy korelacja między parami osłabnie, zysk może być realizowany na jednej pozycji, podczas gdy strata na drugiej pozycji jest minimalizowana.

Źródła:

  1. „On the Correlation of Currency Exchange Rates”, Leonardo Bonilla Mejía, International Journal of Economics and Finance, 2014.
  2. „Currency Pairs Correlation in Forex Market: Cross Currency Pairs”, J. B. Heaton, SSRN Electronic Journal, 2012.
  3. „The Power of Pairs in Forex Trading”, M. D. Archer, Journal of Financial Trading, 2011.
  4. „Correlations in Price Changes and Volatility across International Stock Markets”, Eun & Shim, The Review of Financial Studies, 1989.
Docent Waldemar Śmietana
Doktor habilitowany | + posts

Doktor habilitowany WSH w Warszawie. Od lat pracujący jako diler walutowy.